March 21, 2012 (4:39 AM)

2 min read

0 views

Alam kong gusto mo nang
simulan
Ngunit bago pa ang lahat
Babalaan na kita
Hindi ito malaki
Hindi rin kahabaan
Pero salat sa katigasan.

Gusto ko lang namang
Malaman mo kung ano ‘yong
totoo
Mahirap na, baka magataka
ka’t
Ihamabing mo itong
Sakin sa mga nakasalamuha
mong kano.

Eh, pinoy kaya ako
Hindi ko na kasalanan
Kung bakit ganito, bawal
Namang magreklamo, ika nga
Matoto raw tayong
makontento.
Alam kong alam mo ‘yan
Hindi naman lingid sa aking
kaalaman
Na ikaw ay kuwan
Kaya nga kasama kita ngayon
Reyna ng hugis
Eksperto sa sukat.

Siya nga pala,
Nakakahiya mang aminin
Pero, Oo, ito ang magiging
una
Naman kasi, kung hindi ako
Pagtataksilan, di kaya’y ako’y
Hindi napagbibigyan.
Kaya patawarin mo na
Kung sakali man ay ikaw’y
mahirapan.
Malay mo sa kalagitnaan,
Matutunan ko ring
makipagsabayan.

Mahaba-haba na rin ‘tong
aking nasabi,
Nawa’y “masiyahan” ako.
Nawa’y ikaw ay “makontento”
Paglimot ang sa akin,
kabuhayan ang saiyo
Kaya tatapusin ko na ang
pagkwekwento,
Halikana,
Hubaran mo na ako.

– OktubreEnd the silence of the gagged!

© 2024 Atenews

Terms and Conditions Privacy Policy