March 21, 2012 (5:37 AM)

2 min read

7 views

Naningkamot sa pagsuwat
og balak, dagkong singot
ang mitulo sa agtang
makita lang ang mga pulong
nga maoy magsilbing
dalan aron makuha
ang buot ipaabot.
Nagsugat ang mga kilay sa
paghuna-huna, kay dili man
hawod
sa tamang Sinebwano,
kay nagdako man
sa lungsod kon diin
bakikaw ang binisaya.
Nanagat og inspirasyon
sa lain-laing dapit,
maskin gagmayng butang
gihatagag tomang bili, makasuwat
lamang og balak.
Uban sa pagpangita
ang panghinaot nga unta
pagkahuma’g suwat sa balak
basahon kini sa mga mambabasa.
makakita sila’g imahe,
makabati’g emosyon
ug labaw sa tanan, makasulti
nga kining suwat nimo Doy,
balak gayod! Dili yaga-yaga
Sa pinulongang binisaya,
Dili ulaw-ulaw sa literatorang
Bisaya. Nga pwede ipasigarbo
sama sa mga buhat
ni Macario, Ni Don ug ni Satur.

Milabay ang pipila
Kabulan. Nakamugna
ra man pud tawon og mga
balak.
Apan, sama sa una
daghan gihapon og problema.
Pakyas sa pantitik, pakyas sa
pulong.
Naningkamot sa pagsulat
Hangtod karon. Sington man
og taman, magsugat man
ang mga kilay
sa hangtod, managat man
og inspirasyon ug maabot
sa bisan asang baybayon.
Pakyas man kono
Ngalang taga-Mindanao
Ko’g midako sa bulawanong
yuta sa Tagum,
dili ako muondang,
dili gyod ko!End the silence of the gagged!

© 2024 Atenews

Terms and Conditions Privacy Policy