March 21, 2012 (5:37 AM)

2 min read

0 views

Gusto ko mobalik pagkabata
Kanang dula ray hunahunaon
Saputon kon sayos buntag
paligoon, molaag sa pikas balay
Muoli’g makadungog sa sitsit
ni nanay ug tatay kon oras na
tingkaon.
Gusto ko mobalik pagkabata
Kanang walay dautang tinguha
Kanang limpyo ang hunahuna,
mahadlok lang kon mapawngag
suga sa kasilyas,
mohilak kon di paubanon ni
nanay sa palengke
kay mahugaw ra daw ko didto,
Ug adunay mangidnap ug bata.
Gusto ko mobalik pagkabata
Kanang dasig kayo kon
makakita’g libro
Basahon konohay ug kusog,
morag korek nga nagtuon
Eksayted sa quiz papers kon
ibalik ni ma’am
Kay matod ni tatay, kon maka-
100 ko
Iyahang paliton bisan unsay
akong gusto.
Gusto ko mobalik pagkabata
Kay karon,
Wala nay manitsit tingkaon
Wala nay mamokaw aron ko
paligoon
Daghan nay malisya
Daghan nay kahadlokan
Daghan nay butang angay
hilakan,
Ultimo kadasig pag-ablis libro
Nawagtang,
uban sa akong pagdako
uban sa mga panahon
nga kaniadto
kami kompleto,
Si Nanay
Si Tatay
Ug ako.End the silence of the gagged!

© 2024 Atenews

Terms and Conditions Privacy Policy